Wat is NLP?

  • NLP staat voor 'Neurolinguïstisch Programmeren'
  • Ontstaan in 1974 aan de Universiteit van Santa Cruz (California)
  • Grondleggers zijn John Grinder en Richard Bandler
  • Modeleerden Gregory Bateson, Milton Erickson, Noam Chomsky, Fritz Pers, Virginia Satir e.a.